OPPSTART MØY BUSKERUD, Midt- Buskerud og Nummedal

Dato: 20.06.2019

Detaljer

Sted: Næringshagen Buskerud
Kl: 18:00 – 20:00
Nettverksgruppe for kvinnelige entreprenører!

NÅ er vi klare for Buskerud – bli en MØYer du også!
"MØY er gøy - lærerikt og unikt" (uttalelse fra en av våre MØYere).

MØY Entreprenørskap gjennomføres i Buskerud i samarbeid med Buskerud Næringshage, Matnettverket i Numedal og Nettverkskreditt Buskerud.
Bli en MØYer og bli med i den aller første MØYgruppa vi starter i Buskerud. Denne gruppa er for deg som har startet bedrift og er i blomstring, vi jobber med profesjonalisering og få max. ut av ditt bedriftspotensiale. (I MØY kaller vi det blå gruppe).

Påmelding
Vi har ledig 7 plasser etter søknad. Bruk skjema under teksten her!

Kostnad
Deltageravgift i MØY gruppe blå er kr. 700 pr. år.
I tillegg kommer obligatorisk MØY medlemskap på kr. 350 kr. pr. år.

Program for MØYgruppa
Sammen med 4 - 6 andre møtes gruppa jevnlig over et år - totalt 6 møter. Gruppa har sin egen fasilitator som driver gruppa fremover etter en fast modell og møteplan – MØYmodellen. MØY følger fast agenda for profesjonelt støttenettverk med ulike læringsøkter tilpasset ditt og gruppas behov og ønsker.

Fasilitator for MØY gruppa er Mette Kristensen. Mette er seriegrûnder og har grûndet selskaper fra mat til teknologi. I dag har Mette flere roller i AS3 konsernet med bla. ansvar for ideutviklingsprogrammet. I MØY vil hun særlig bidra til å pushe og støtte deg slik at du får maks ut av ditt bedriftspotensiale.

Som deltager i en MØYgruppe er du også automatisk MØY medlem og får tilgang til hele MØY nettverket bestående av andre grupper rundt om i landet – her kan du delta på deres åpne læringsøkter via nett om du har lyst! Det arrangeres to MØYdager pr. år der hele nettverket samles og du vil i tillegg inviteres til andre aktiviteter og muligheter. PS! MØYdagen høsten 2019 planlegges i Midt- Buskerud/Nummedal.

Søknad om plass i nettverksgruppe

 • Må fylles inn!

 •

 •

 •

 •


Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901